ODFORMOVACÍ PROSTŘEDKY PRO BETON : Zdravotní a environmentální rizika odformovacích prostředků na bázi rozpouštědel a budoucnost parafinové emulze

ODFORMOVACÍ PROSTŘEDKY PRO BETON : Zdravotní a environmentální rizika odformovacích prostředků na bázi rozpouštědel a budoucnost parafinové emulze

V oblasti betonářských prací hrají odformovací prostředky klíčovou roli. Tyto látky zajišťují, že jakmile beton ztuhne, lze snadno odstranit formy či bednění, což za sebou zanechává hladký povrch vysoké kvality. Tradičně dominovaly v odvětví oformovací prostředky na bázi rozpouštědel, ale rostoucí obavy o jejich dopad na zdraví a životní prostředí otevřely cestu bezpečnějším alternativám, jako je parafinová emulze.

Zdravotní rizika odformovacích  prostředků na bázi rozpouštědel:

  1. Karcinogenita: Mnoho tradičních odformovacích prostředků na bázi rozpouštědel obsahuje chemikálie, které byly identifikovány jako potenciální karcinogeny. Dlouhodobá expozice těmto prostředkům může zvýšit riziko vzniku rakoviny.

  2. Respirační a kožní problémy: Inhalace výparů z těchto prostředků může vést k dýchacím problémům. Přímý kontakt může na druhou stranu způsobit podráždění kůže nebo dokonce popáleniny.

  3. Toxicita: Tyto prostředky mohou obsahovat sloučeniny, které jsou toxické při požití, inhalaci nebo absorpci přes kůži, což představuje významné zdravotní riziko pro stavební dělníky.

Environmentální obavy:

  1. Kontaminace země a vody: Rozpouštědla mohou prosakovat do půdy s možným dosahem na podzemní vody a jejich kontaminací. To představuje rizika jak pro ekosystémy, tak pro lidské populace využívající tyto vodní zdroje.

  2. Znečištění vzduchu: Vypařování těchto rozpouštědel uvolňuje do atmosféry těkavé organické sloučeniny (VOC), což přispívá ke znečištění vzduchu a představuje rizika pro lidské zdraví.

  3. Zneškodnění odpadu: Likvidace nádob nebo zbytků odpalovacích prostředků na bázi rozpouštědel může být vzhledem k jejich nebezpečné povaze výzvou.

Slib parafinové emulze:

  1. Bezpečnost: Parafinové emulze, protože jsou na vodní bázi, jsou významně méně toxické. Neobsahují škodlivé karcinogeny, které se často vyskytují v mnoha alternativách na bázi rozpouštědel.

  2. Dopad na životní prostředí: Parafinové emulze mají menší ekologickou stopu. Neznečišťují zemi ani vodu a neuvolňují škodlivé VOC.

  3. Výkonnost: Nejenže jsou parafinové emulze bezpečnější, ale také poskytují srovnatelný, pokud ne lepší výkon v oblasti kvality betonového povrchu a snadného odstraňování bednění.

  4. Udržitelnost: Jelikož odvětví po celém světě směřuje k ekologičtějším postupům, přechod od škodlivýchodformovacích prostředků na bázi rozpouštědel k ekologicky šetrným alternativám, jako je parafinová emulze, je jak strategickým, tak etickým rozhodnutím.

 

 

 

 

Snímek obrazovky 2023-08-29 v 19.49.36

 

 

Závěrem, jak se stavebnictví vyvíjí a stává se více vědomým svého dopadu na životní prostředí a veřejné zdraví, je jasné, že budoucnost spočívá v přijímání bezpečnějších a udržitelnějších alternativ. Parafinové emulze se ukazují jako slibné řešení, které nabízí jak výkonnost, tak bezpečnost. Přechod může vyžadovat investice a školení, ale dlouhodobé výhody, jak pro lidské zdraví, tak pro planetu, činí tento krok za to stojícím.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.